Gdańsk, Zapalone znicze przed byłym Komitetem Wojewódzkim PZPR, 17.12. 2008


  © Ryszard Petrajtis