Reneta czerwona z sadu w Małkowie


  © Ryszard Petrajtis