Widoki dawnego Gdańska, wystawa plenerowa*, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, fragment, gdzie kropka tam mieszkam. :)


   
* Wystawa ze zbiorów Archiwum Fotograficznego Instytutu Herdera w Marburgu.
     Zbiór liczy 228 zdjęć lotniczych z 1929 roku Gdańska i Sopotu. Wystawa plenerowa
     prezentuje tylko fragment zbioru. Większa część zdjęć jest w  publikacji:
    
Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Instytutu Herdera
     w Marburgu
, pod redakcją Ewy Barylewskiej - Szymańskiej, Elke Bauer, Wojciecha Szymańskiego,
     Thomasa Urbana, wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010.