Otwarcie Mariny sopockiej, 06.07. 2011


  © Ryszard Petrajtis

1150 x 883 pikseli