Baltic Sail 2011 i otwarcie Mariny sopockiej, widoki Gdańska, Urząd Pocztowy Gdańsk 3, obecnie składnica pocztowa, po lewej Argo Arena, 09.07. 2011


  © Ryszard Petrajtis

1150 x 826 pikseli