Zjazd absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 9 września 2005 r., w oczekiwaniu na wspólne zdjęcie przed budynkiem szkoły


  © Ryszard Petrajtis