Zjazd absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 9 września 2005 r., korytarz drugiego piętra szkoły, nasze klasy


  © Ryszard Petrajtis