Zjazd absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 9 września 2005 r., wspólne zdjęcie, przy czerwonej kropce Alosza