Zjazd absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 9 września 2005 r., przemarsz ulicami


  © Ryszard Petrajtis