Zjazd absolwentów  Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 9 września 2005 r., rozpoczęcie obchodów w Teatrze Miejskim w Gdyni


  © Ryszard Petrajtis