Zjazd absolwentów  Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 9 września 2005 r., Misiek


  © Ryszard Petrajtis