Zjazd absolwentów  Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 10 września 2005 r., godzina 07:00, pasikonik


  
  © Ryszard Petrajtis