Zjazd absolwentów  Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 10.09. 2007 r. widok mola w Orłowie, godzina 06:32


  © Ryszard Petrajtis