Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Ryszard Petrajtis  ›  Ul. Czyżewskiego  ›


Oliwa, kontrasty dawnej i współczesnej zabudowy na ulicach Karpackiej i Czyżewskiego , 11.05.208.

©  Fot. Ryszard Petrajtis

Początek strony.