Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Ryszard Petrajtis  ›  Koncert Polskiego Chóru Kameralnego  ›


Koncert Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego w Parku Oliwskim,
przerwa z powodu deszczu, 30.06.2012.

©  Fot. Ryszard Petrajtis

Początek strony.