Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Mirosław Raczkowski  ›

Mirosław Raczkowski

Fotografiie z lat 70 XX wieku.


Fasada zachodnia archikatedry oliwskiej.


Jelitkowo. Domy wypoczynkowe: Narodowy Bank Polski / Związek Izb Rzemieślniczych.


Jelitkowo. Plaża.


Początek strony.