Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Andrzej Zborski  ›

Andrzej Zborski - tekst ze strony ZPAF: członek ZPAF od 1957 roku.
Ur. w 1929 r. w Warszawie. Studia artystyczne nieukończone. Podjął pracę urzędnika w Ministerstwie Oświaty, a następnie wykonywał wolny zawód artysty fotografika. Fotografią pasjonował się od 1941 roku. Całe życie fotografował wielkich twórców, kompozytorów, dyrygentów i wykonawców muzyki poważnej. Wykonywał artystyczną dokumentację ludzi, zdarzeń i sytuacji związanych z wydarzeniami muzycznymi. W 1966 r. zadebiutował indywidualną wystawą fotografii Tematy muzyczne, Kordegarda, Warszawa (pokazywaną potem w innych miastach Polski i Bukareszcie).
Pasjonuje się też historią fotografii, gromadzi informacje, pisze i publikuje materiały źródłowe do historii fotografii warszawskiej.
Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest laureatem licznych medali, nagród i wyróżnień. Nie prowadził rejestru swoich fotograficznych dokonań. Autor albumów fotograficznych m.in.: Nasze muzyczne dwudziestolecie, Kraków 1965; Chopin i Jego Ziemia, Warszawa 1981 (oraz edycja japońska 1981); Wilanów, Warszawa 1981, Warszawska Jesień, Kraków 1983 oraz liczne publikacje fotografii do monografii wielkich wykonawców muzyki poważnej. Utrwalał dla polskiej kultury Konkursy Chopinowskie i Festiwale „Warszawskiej Jesieni”.

Fotografia z lat 70 XX wieku.


Gdańsk-Oliwa. Palmiarnia w parku im. Adama Mickiewicza.


Początek strony.