Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Bolesława Zdanowska  ›

Bolesława Zdanowska. Urodziła się w Warszawie 18 lutego 1908 roku, zmarła w Gdyni w 1981 roku. Dzieciństwo spędziła w Lipawie, gdzie jej rodzice prowadzili zakład fotograficzny. W latach pierwszej wojny światowej 1914 - 1918 przebywała wraz z rodzicami w Moskwie. Tam w roku 1915 rozpoczęła naukę w polskiej szkole podstawowej. W roku 1918 rodzina wraca do Lipawy, gdzie Bolesława kończy szkołę podstawową oraz Państwowe Gimnazjum Rosyjskie (1924). Od roku 1925 rodzina mieszka w Kownie. Matka prowadzi tam zakład fotograficzny. W roku 1928 Bolesława rozpoczyna studia w Zakładzie Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Wileńskiego u prof. Jana Bułhaka. Właśnie tam poznała swojego przyszłego męża, Edmunda Zdanowskiego. Po ślubie w 1930 roku, pomagała mężowi w nauczaniu studentów sztuki fotograficznej. Od 1930 roku należała do Fotoklubu Wileńskiego, a od roku 1932 była członkiem Fotoklubu Polskiego. W roku 1935 Bolesława otworzyła w Wilnie własny zakład fotograficzny, który małżonkowie prowadzili do 1944 roku. Przed wojną Bolesława Zdanowska uczestniczyła w 14 wystawach krajowych oraz 4 międzynarodowych. W roku 1946 została repatriowana do Gdyni, gdzie rozpoczęła pracę w Liceum Fotografiki; tam trzy lata później otrzymała dyplom nauczycielki zawodu. Kontynuowała pracę nauczycielki w szkole, przemianowanej najpierw na Państwowe Liceum Technik Plastycznych, a następnie na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych z Wydziałem Fotografiki. Bolesława Zdanowska została przyjęta w dniu 20 marca 1949 roku do Związku Polskich Artystów Fotografików - Okręg Gdański, z zaliczeniem stażu artystycznego od 1932 roku. Po przyjeździe do Gdyni uczestniczyła w 13 wystawach krajowych m. in. w V Salonie Fotografiki Polski Północnej w roku 1970 w Gdańsku, gdzie otrzymała za swoje zdjęcia nagrodę. Wspólnie z mężem, Edmundem Zdanowskim, wystawiali swoje prace na wystawach autorskich m. in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Kołobrzegu. Całe swoje życie związała z fotografią. Została odznaczona m. in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą Miasta Gdyni za całokształt działalności w dziedzinie fotografii artystycznej (1961).

Fotografie z lat 40-50 XX wieku.


Fasada zachodnia katedry oliwskiej.  /  Katedra oliwska i fragment spalonego w 1945 roku pałacu opatów.


Początek strony.