Start  ›  Katedra  ›

 Rzut kościoła i klasztoru  (Archiwum)

 Cień porucznika (Katarzyna Rojek)
 Dzwony katedry oliwskiej 
 Browar 
 Fundacja klasztoru (Adam Kromer)
 List pożegnalny biskupa gdańskiego Edwarda O'Rourke 
 Wilkierz oliwski Dawida Konarskiego z 1616 roku 
 W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich 


Widok z wirydarza na lawatorium. Oloło 1911 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

W dolnej części zdjęcia widoczne jest miejsce, w którym w końcu XII wieku osiedli cystersi. Założyli tu klasztor (na zdjęciu w dole, po lewej stronie), zbudowali kościół, obecnie słynna oliwska katedra (na zdjęciu - w centrum ponad klasztorem). Obok katedry - Pałac Opatów, w którym mieści się Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. W głębi zdjęcia - budynki mieszkalne opierają się o krawędż lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Krzysztof Kamiński


Zdjęcie lotnicze wykonałem w 1994 roku.
©  Fot. Krzysztof Kamiński.

Początek strony.