Start  ›  Katedra  ›  D. A. Dekański, "W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich od końca XIII wieku"  ›

Dariusz Aleksander Dekański, "W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich od końca XIII wieku", Rocznik Gdański 1990, str 5-22:

Zobacz: Dekański, "W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich w pierwszej połowie XIV wieku", 1987

W  SPRAWIE  NARODOWOŚCI  I  CHRONOLOLOGII  OPATÓW  OLIWSKICH  DO  KOŃCA  XIII  WIEKUPoczątek strony.