Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Portal główny  ›

Portal o wymiarach 7,56 x 4,2 metra nad którym znajduje się tablica o wymiarach 0,96 x 1,32 metra z inskrypcją sławiącą gdańsko-pomorskiego księcia Subisława I († 23.I.1187) i opata Dawida Konarskiego (1589 - 1616) ufundowany został przez opata Michała Antoniego Hackiego (1683 - 1703). Herb fundatora Michała Antoniego Hackiego umieszczony jest na belkowaniu, oraz na wewnętrznym zamku w drzwiach. Twórcą portalu był Andreas Schlüter († 1714 w St. Petersburgu).

 NAPIS  NAD  PORTALEM  WEJŚCIOWYM   DO  KATEDRY  GŁOSI :
 "Oliwa wczoraj i dziś", ks. Zygmunt Iwicki, 2001 rok.

AD M. D. G.
ECCLESIA MRN B. M. V. DE OLIVA
S. ac E. O. C. A SVBISLAO DVCE
POMMERANIAE Ao D. M. C. LXX. FVNDATA
ET S. S. TRINITATI B. V. DEIPARAE AC
MELLIFLYO DOCTORI S. BERNARDO
DEDICATA, a RMO D. DAVIDE KONARSKI
A. O. RESTAVRATA PER RMVM D. MICHA.
ANTONIVM HACKI A.O. ANNO D.
MDCLXXXVIII. PORTA DECORATA ET
ANNO D. MDCCLXXI PER
VENERABILEM CONVENTVM IN OLIVA
IN FACIE EXORNATA

"Na większą chwałę Boga został założony kościół klasztorny Najświętszej Maryi Panny w Oliwie i zakonu cystersów w Roku Pańskim 1170 przez księcia pomorskiego Subisława i poświęcony Trójcy Przenajświętszej, Najświę-tszej Maryi Pannie i Bożej Rodzicielce, jak również miodoustemu świętemu Bernardowi, odbudowany przez najdostojniejszego opata oliwskiego Dawida Konar-skiego, ozdobiony porta­lem przez najdostojniejszego opata oliwskiego Michała Antoniego Hackiego w Roku Pańskim 1688, a w Roku Pańskim 1771 upiększony nową fasadą przez czcigodny konwent".
 Fasada zachodnia.
Zbiory prywatne.


 Portal główny.
Zbiory prywatne.


Początek strony.