Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Ołtarz św. Wojciecha i św. Krzyża  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     X ołtarz św. Wojciecha i św. Krzyża, fund. rodziny Bruchman z Braniewa - 1674 r.; bogata płaskorzeźba z ąlabastru, patronowie fundatorów - św. Wawrzyniec i Regina; nadto Bóg Ojciec i 6 fig. alabastrowych (Piotr, Andrzej, Helana, Ludgarda, Weronika i Wojciech). Obok baldachim bogato haftowany, z datą 1716 i herbem klasztoru.


 Po prawej fragment ołtarza św. Wojciecha i św. Krzyża.
Zbiory prywatne.


 Ołtarz św. Wojciecha i św. Krzyża.
Zygmunt Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001.

Początek strony.