Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Grobowiec książąt pomorskich  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     Grobowiec książąt pomorskich z czarnego marmuru, fund. opata Dawida Konarskiego z 1615 r., przeniesiony tu [Ambit - obecnie wielki baldachim] z prezbiterium w 1910 r.(?). Na grobowcu napis i herb książąt (Gryf). Naprzeciw na ścianie renesansowa tablica poświęcona pamięci pierwszego opata oliwskiego Ditharda; napis powtórzony ze starszego malowanego na ścianie (pod tablicą drew­nianą) z dodaniem sceny wprowadzenia konwentu do kościoła przez księcia pomorskiego (1186) i herbu Oliwy.


Ks. K. Kiirynowski, Katedra w Oliwie, Gdańsk 1947 rok:

Przed tym ołtarzem [Ambit - Ołtarz Zmartwychwstania] znajduje się mauzoleum z czarnego marmuru, masywna płyta prostokątna z wypukłym grzbietem. Jest ło grobowiec Książąt Pomorskich.
...
Przy restauracji kościoła w r. 1577 zebrano szczątki innych książąt i złożono je pod prezbiterium, nad nimi umieszczono w r. 1615 tę właśnie płytę nagrobną, fundacji opata Konarskiego, mniej więcej w miejscu, gdzie się obecnie znajduje tron biskupi. W roku 1910 przeniesiono płytę na obecne miejsce. Na pomniku, z końca, od strony ołtarza widzimy napis łaciński: "Grobowce przesławnych wodzów i książąt pomorskich, fundatorów tego domu". Z drugiego zaś końca płaskorzeźba przestawia gryfa, herb książąt pomorskich.


 Grobowiec książąt pomorskich w ambicie (poprzednim miejscu).
Aleksander Klemp, Katedra oliwska, Fundacja i nekropolia
książąt gdańsko-pomorskich, Gdańsk 1987
.


Aleksander Klemp, Katedra oliwska, Fundacja i nekropolia
książąt gdańsko-pomorskich, Gdańsk 1987
.


Aleksander Klemp, Katedra oliwska, Fundacja i nekropolia
książąt gdańsko-pomorskich, Gdańsk 1987
.

Początek strony.