Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Tablice fundatorów i dobrodziejów  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     W zachodniej części prezbiterium na obu ścianach renesansowe malowidła z XVI w.; na północnej ścianie wyobrażenia 5 książąt pomorskich - Subisława, Sambora I, Mszczuja I, Świętopełka II i Mszczuja II; na południowej króla Przemyśla II, Wacława II Czeskiego, Władysława Łokietka, Waldemara Brandenb. Winricha von Kniprode i króla Kazimierza Jagiellończyka. Niektóre portrety, a zwłaszcza książąt Świętopełka II i Mszczuja II uszkodzone; pod portretami herby i podpisy. Podobne portrety (rzekome dzieło Hana) w identycznym układzie, ujęte bogatą renesansową oprawą, fund. opata Dawida Konarskiego zawieszono w 1613 r. na pierwotnych dodając portret króla Stefana Batorego po stronie północnej i Zygmunta III Wazy po stronie południowej. Pod portretami książąt pomorskich obraz ze sceną chrztu Subisława i 2 tablice głoszące zasługi fundatorów. Po drugiej stro­nie obraz z przedstawieniem napadu Prusów w 1226 r., 2 tablice - jedna wymienia 8 napadów na klasztor, druga sławi Kazimierza Jagiellończyka. Wszystkie portrety z oprawą i tablice zdjęte w 1956 r. dla konserwacji. Zabezpieczone zostaną również portrety na ścianie. W ścianie południowej, tuż nad posadzką marmurowa tablica francuskiego oficera Ferdynanda Imercourt poległego w 1807 r. pod Gdańskiem. U wejścia do prezbiterium po stronie południowej tron opacki z 1730 r. fund. opata Zaleskiego (herb Godziemba). Po przeciwnej stronie, poza wejściem na ambonę, pozosta­łość po palenisku do węgla dla kadzielnic: ażurowa miedziana osłona zdjęta wraz z kominem w 1956 r.

Powiększenie.
 Ściana północna. Renesansowe malowidła.
Zygmunt Kruszelnicki, Historyzm i kult przeszłości w sztuce pomorskiej, Toruń 1984.

Powiększenie.
 Ściana południowa. Renesansowe malowidła.
Zygmunt Kruszelnicki, Historyzm i kult przeszłości w sztuce pomorskiej, Toruń 1984.


Ściana północna. Tablice fundatorów i dobrodziejów.
Zbiory prywatne.


 Ściana południowa. Tablice fundatorów i dobrodziejów.
Zbiory prywatne.

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     U wejścia do prezbiterium po stronie południowej tron opacki z 1730 r. fund. opata Zaleskiego (herb Godziemba).


Tron opacki. Około 1901 roku.
Internet: www.bildinex.de.


 Tablice fundatorów i dobrodziejów. Około 1901 roku.
Internet: www.bildinex.de.


 Po prawej tron opacki. Około 1901 roku.
Internet: www.bildinex.de.


Początek strony.