Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Muzeum Diecezjalne  ›

Ks. K. Mirynowski, Katedra w Oliwie, Gdańsk 1947 rok:

Letni refektarz
W skrzydle południowym znajduje się letni refektarz, w stylu włosko-gotyckim, w roku 1593 ozdobiony ostrołukowym sklepieniem, wspartym na trzech kolumnach z granitu. Około 1866 r. środkowa kolumna zwaliła się, większego jednak uszkodzenia nie spowodowała. Na ścianach portrety 50 opatów, którzy 612 lat sprawowali rządy w klasztorze. Brak portretu ostatniego opata Jacka Rybickiego i dwu komisarycznych Hohenzollernów. Od podobizny opata Lamperta Schlieff 1549-1559 następne portrety odpowiadają rzeczywistości. Ściany pokryte są dębową boazerią, nad portretami malowidła ścienne, przedstawiające sceny z życia zakonnego, z około 1599 r. nie mają większej wartości artystycznej. Na jednej konsoli widnieje z dawnych jeszcze czasów nie zniszczony orzeł polski. Do refektarza prowadzi portal późno renesansowy, który dawniej zdobił wejście do kościoła, ale za czasów opata Hackiego tutaj został umieszczany. Portal jest z piaskowca malowany barwnie. Umieszczony nad nim napis łaciński: "Haec Porta transportata per M.A.H.A.O.S.R.M.S.P.P. commissarium generałem et per cundem adornata 1689" - oznacza: "Te drzwi przeniesione przez Michała Antoniego Hackiego opata Oliwskiego Świętego Królewskiego Majestatu Sekretarza dla Prus Komisarza Generalnego". Iście barokowy napis. Portal zaś jest fundacją opata Kęsowskiego. Refektarz (jadalnia mnichów). Widok z około 1905 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Refektarz. Obecnie część Muzeum Archidiecezjalnego. Oliwa dn. 02. 12. 2015 r.   Fot. © Grzegorz Lange.


Refektarz. Obecnie część Muzeum Archidiecezjalnego. Oliwa dn. 02. 12. 2015 r.   Fot. © Grzegorz Lange.


Refektarz. Obecnie część Muzeum Archidiecezjalnego. Oliwa dn. 02. 12. 2015 r.   Fot. © Grzegorz Lange.


Refektarz. Obecnie część Muzeum Archidiecezjalnego. Oliwa dn. 02. 12. 2015 r.   Fot. © Grzegorz Lange.


Refektarz. Obecnie część Muzeum Archidiecezjalnego. Oliwa dn. 02. 12. 2015 r.   Fot. © Grzegorz Lange.


Refektarz. Obecnie część Muzeum Archidiecezjalnego. Oliwa dn. 02. 12. 2015 r.   Fot. © Grzegorz Lange.


Refektarz. Obecnie część Muzeum Archidiecezjalnego. Oliwa dn. 02. 12. 2015 r.   Fot. © Grzegorz Lange.


Refektarz. Obecnie część Muzeum Archidiecezjalnego. Oliwa dn. 02. 12. 2015 r.   Fot. © Grzegorz Lange.


Początek strony.