Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Nawa północna  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

Płyty nagrobne:

[Nagrobek Kosów] Obok, w posadzce, płyta nagrobna z napisem i datami 1597 i 1668 r.; dalej podobne z lat 1597, 1655 (Alberta Maksińskiego - herb Pilawa), 1673, przed kratą - mnicha Adama Foleinowicza, "Polonusa z Kalisza".

[Ołtarz wszystkich Świętych] W poprzek nawy krata żelazna - rekon-strukcja, oryginalne pręty skrajne. Za nią płyta nagrobna 2 mnichów - z 1602 r. i Szymona Mieczkowskiego, "Polonusa" - z 1674 r.

[Kaplica Chrzcielna] Następna płyta w nawie, mnicha, z 1604 r.; dalsza w 4. przęśle 4-herbowa (Rola, Poraj, Ogończyk, Pelikan) z napisem "Tu szlachetney Zophiei z Swieein" itd. - z 1648 r.

[Ołtaż Świętego Szczepana] Między 5. i 6. przęsłem płyta nagrobna z płaskorzeźbami Feliksa Konarskiego, brata opata Dawida (†1609) i żony Eufrozyny z Sokołowskich (†1606). Przed ołtarzykiem M.B. Częstochowskiej lichtarz cynowy z XVIII w. ze stemplem herbowym.

[Ołtarz św. Michała Archanioła] Dalej (przed ołtarzem) płyta z herbem, napis zatarty.

 Nawa północna. 1896 rok.
Zbiory prywatne.


 Nawa północna. Pocztówka fot. z około 1925 roku.
Zbiory prywatne.


 Nawa północna. Około 1901 roku.
Internet: www.bildinex.de.


Początek strony.