Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Kaplica "Św. Krzyża"  ›

Kaplica "Św. Krzyża" (Opacka), do której prowadzą schodki, znajduje się w południowej części ambitu. Twórcą był Ignacy Müller z Sopotu, który pracował również nad wykończeniem kaplicy "Pięciu Ran". Fundatorem był konwent oliwski i ostatni polski opat Jacek Józef Rybiński ( 1740-1782 ).


M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     Kaplica św. Krzyża (opacka); w wejściu u szczytu schodów żelazna krata z ok. poł. XVIII w. Wnętrze owalne w rzucie, nakryte eliptyczną kopułką z latarnią. Wystrój: ściany, kolumny, pilastry (s t i u k i  b a r w n e), płaskorzeźby (M. Boska, św. Jacek), lustra, 2 postumenty. Nad ołtarzem grupa Ukrzyżowania - 6. figur z białego stiuku. Mensę zakrywa grób Chrystusa (fig. z gipsu). W krypcie pod kaplicą grób opa­ta Trebnica: Naprzeciwko kaplicy w obejściu brzydko pomalowany konfesjonał z XVIII w.; na drzwiczkach płaskorzeźba "Zaparcie się św. Piotra".


 Kaplica św. Krzyża. Około 1915 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Początek strony.