Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Krużganki  ›

Krużganki znajdują się w południowej, najstarszej części zespołu klasztornego. W krużgankach znajduje się dziewietnaście malowideł w tym siedemnaście z 1749 roku, między innymi: "Wyrok Salomona", "Uczta Baltazara", "Przekleństwo proroka Eliasza", "Powrót młodego Tobisza", "Grosz ubogiej wdowy", "Wjazd Jezusa do Jerozolimy", "Bogacz i Łazarz", "Wesele w Kanie", oraz najcenniejszy z 1593 roku przedstawiający "Ukrzyżowanie", i jeden obraz z 1909 roku.

Rzut krużganków.

53a
53b
54
55
57
60
62
64
65
69
70
71
72
73
74
Portal dla braci ...
Portal dla braci ...
Tablica upamiętniająca pokój Oliwski
Obraz ...
Portal ...
Portal ...
Portal ...
Lawatorium
Portal ...
Portal prowadzący do kaplicy Mariackiej (Polskiej)
Portal ...
Portal ...
Portal ...
Portal ...
Portal ...M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     KRUŻGANKI posiadają sklepienia krzyżowe wsparte na dekoracyjnych konsolach, stiukowych w skrzydłach króżganku północnego i wschodniego, ceramicznych po stronie południowej i zachodniej; w kluczach sklepień skrzydła wschodniego 5 ozdobnych zworników (jeden silnie uszkodzony). W skrzydle wschodnim bogato rzeźbiony barokowy portal z XVII w. osłaniający gotyckie wejście do kapitularza, płaskorzeźby postaci świętych: Alberyka i Stefana. W skrzydle zachodnim renesansowy drewniany portal u zejścia do piwnicy. Dwa wielkie marmurowe portale prowadzące z północnego skrzydła krużganku do kościoła, fund. opata Kęsowskiego (herby), na zachodnim data 1660; figury alabastrowe, w zachodnim Matka Boska, we wschodnim - Chrystus. Koło portalu wschodniego czarna tablica marmurowa tego samego fundatora z napisem informującym o zawarciu pokoju oliwskiego w dniu 3 maja 1660 r. W północnym krużganku fresk "Ukrzyżowanie", dzieło Wolfganga Spoerera z 1593 r., fund. leśniczego lasów oliwskich Tomasza Jeszke, niewłaściwie odnowiony. W ściennych wnękach krużganków znajduje się 19 wielkich płócien z 1749 r.. pędzla malarza Wenzla. Nad gotyckim przejściem na schody do dormitarza owalny obraz na desce ze św. Bernardem, XVII w.; oprawa obrazu i portalu malowane na ścianie (kartusz, symbole Męki Pańskiej), XVIII w. W posadzce 23 płyty nagrobne mnichów, z XVII w. Pomieszczenie piętra całkowicie przebudowane: na ścianach dawnego dormitarza, w skrzydle wschodnim pozostałości starych polichromii; na ścianie południowej transeptu "Ukrzyżowanie", na południowej szczytowej św. Bernard (zniszczony kominem c. o.) i św. Benedykt. Szczyt południowy skrzydła wschodniego z 1613 r. W korytarzu I p. skrzydła wschodniego, koło wejścia na schody trainspetu, wąska szafa z XVIII w. ozdobiona dwoma rysunkami malowanymi złotem.

Ks. K. Mirynowski, Katedra w Oliwie, Gdańsk 1947:

Krużganki-korytarze klasztoru stanowią najstarszą część zabudowań klasztornych, bo pochodzą z lat 1350-1355. Tworzą czworobok zamykający zaciszny, wewnętrzny ogródek-wirydarz. Sklepienia tutaj są gotyckie, żeberkowe, w niektórych partiach gwiaździste, sklepienia lekkimi liniami spadają w dół i opierają się na konsolach przy ścianach. Okna wszędzie są gotyckie - ostrołukowe. Korytarze są bardzo jasne, okien bowiem jest dużo. Po działaniach wojennych 1945 r. są poważnie uszkodzone, tak dalece, że obecnie zabite deskami a tylko przasemka w każdym oknie są oszklone. Przed wojną były tutaj duże tafle okienne składające się z małych kwadracików szklanych oprawnych w ołów. Część ścian pokrywają obrazy ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu bardzo słabej roboty. Posuwając się w kierunku południowym dochodzimy do drzwi portalu z dębowego drzewa, który prowadzi do dzisiejszej zakrystii, dawniej była to sala kapitulna. Portal zdobią płaskorzeźby; u góry łaciński napis głosi: "Miejsce to brzydzi się rozpustą, miłuje pokój, karze szemrania, zachowuje prawo, szanuje dobrych." Sala kapitulna wspiera się na dwuch smukłych, ośmiokątnych, granitowych kolumnach, z których wachlarzowo rozchodzą się delikatne linie żeberkowych sklepień gotyckich. Budowa z 1350 r. Nad zakrystią były cele mnichów, korytarze i biblioteka, w tym też skrzydle znajdowały się: sala konwentu, dwie cele pokutnicze, priorat i nowicjat.


 Krużganki.
Zbiory prywatne.


 Krużganki. 1901 rok.
Internet: www.bildinex.de.


 Krużganki.
Zbiory prywatne.


 Krużganki.
Zbiory prywatne.


 Krużganki. 1901 rok.
Internet: www.bildinex.de.


 Krużganki.
Internet: www.bildinex.de.


 Krużganki.
Internet: www.bildinex.de.


 Krużganki. 1984 rok.
Internet: www.bildinex.de.

Początek strony.