Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Zakrystia  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     Z a k r y s t i a. Pierwotnie dwa oddzielne pomieszczenia połączone ze sobą około 1900 r.; sklepienia przypuszczalnie jeszcze z XIII w. Wzdłuż ścian stare szafy oraz boazeria. Drzwi między zakrystią i transeptem okute, stary zamek.

Początek strony.