Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Kapitularz  ›

Kapitularz od 1 połowy XIII wieku, a od 1909 roku zakrystia II. Jest to jedno z najpiękniejszych a zarazem najstarszych pomieszczeń klasztornych. Tu np. odbywały się wybory opatów, tu ogłaszano kary za wykroczenia i podejmowano ważniejsze decyzje dotyczące klasztoru.


M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     K a p i t u l a r z. Sklepienie gotyckie wsparte na dwóch kolumnach posiadających wczesnogotyckie bazy i na konsolach (wspornikach) ściennych; pomiędzy dwoma ostrołucznymi okrągłe okno z profilowanymi gotyckimi ościeżami. W ścianie przeciwległej zachowany bogato profilowany portal gotycki, od strony krużganka obudowany drewnianym - barokowym. Po obu stronach portalu ślady po zamurowanych przeźroczach. Ceramiczna posadzka. W kapitularzu mieszczą się dwie renesansowe stalle fund. Dawida Kowarskiego (1589-1616); polichromowane, z płaskorzeźbionymi przedstawieniami 4 ewangelistów w zapieckach. Na ścianach 4 małe rzeźby aniołków, prawdopodobnie pozostałość po bogat­szym wystroju sali. Dwa portrety, na ścianie północnej opata Adama Trebnica (1617-1630), choć "vera effigies", malowany prawdopodobnie dopiero w 1680 r. Na południe od kapitularza sklepione krzyżowo przejście do ogrodu; od strony krużganku profilowany portal gotycki z żelazną kratą z pocz. XVII w. (? - jak w kaplicy Mariackiej), od ogrodu barokowy portal z piaskowca z kamienną figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, fund. opata Kęsowskiego (1641 -1667). W przejściu na ścianie zakryty pobiałami napis gotycką minuskułą z barwnymi początkowymi majuskułami.


 Kapitularz. Około 1900 roku.
Zbiory prywatne.


 Kapitularz. Około 1900 roku.
Internet: www.bildinex.de.

Początek strony.