Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Refektarz  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     Większą część skrzydła południowego zajmuje r e f e k t a r z, którego renesansowe sklepienie i kolumny pochodzą z lat 1593-94; sklepienia wykonał mistrz gdański Bartłomiej Piper; część sklepień nad środkową kolumną z 1866 r.; stara posadzka ceramiczna. Dębowe boazerie refek­tarza pochodzą z końca XVI w. i z tego czasu ambona lektora. Nad boazerią znajduje się fryz portretowy z 50 portretami opatów oliwskich; niektórym opatom, począwszy od opata Schlieffa (1549 - 59), mogły być nadane rysy odpowiadające rzeczywistości. Wyżej malowane na ścianach obrazy z życia św. Bernarda, a koło okien wyobrażenia "dobrych uczynków". Pas fryzu przerywają ozdobne wsporniki renesansowe, polichromowane, na tarczach malowane herby fundatorów odbudowy sali w 1594 r.; na jednym, po stronie wschodniej, orzeł polski i inicjały Zygmunta III, króla Polski i Szwecji. W refektarzu ponadto znajduje się drewniany barokowy stół z marmurową płytą; na stole tym miał być podpisany pokój oliwski; stół przeniesiono tutaj z komnaty pokoju oliwskiego w 1948 r. W refektarzu pomieszczono chwilowo odnawiane obrazy fundatorów i dobrodziejów z prezbiterium katedry, a także szereg innych obrazów z kościołów gdańskich, m. in. obraz z ołtarza głównego kościoła św. Brygidy.


Ks. K. Mirynowski, Katedra w Oliwie, Gdańsk 1947:

W skrzydle południowym znajduje się letni refektarz, w stylu włosko-gotyckim, w roku 1593 ozdobiony ostrołukowym sklepieniem, wspartym na trzech kolumnach z granitu. Około 1866 r. środkowa kolumna zwaliła się, większego jednak uszkodzenia nie spowodowała. Na ścianach portrety 50 opatów, którzy 612 lat sprawowali rządy w klasztorze. Brak portretu ostatniego opata Jacka Rybickiego i dwu komisarycznych Hohenzollernów. Od podobizny opata Lamperta Schlieff 1549-1559 następne portrety odpowiadają rzeczywistości. Ściany pokryte są dębową boazerią, nad portretami malowidła ścienne, przedstawiające sceny z życia zakonnego, z około 1599 r. nie mają większej wartości artystycznej. Na jednej konsoli widnieje z dawnych jeszcze czasów nie zniszczony orzeł polski. Do refektarza prowadzi portal późno renesansowy, który dawniej zdobił wejście do kościoła, ale za czasów opata Hackiego tutaj został umieszczany. Portal jest z piaskowca malowany barwnie. Umieszczony nad nim napis łaciński: "Haec Porta transportata per M.A.H.A.O.S.R.M.S.P.P. commissarium generałem et per cundem adornata 1689" - oznacza: "Te drzwi przeniesione przez Michała Antoniego Hackiego opata Oliwskiego Świętego Królewskiego Majestatu Sekretarza dla Prus Komisarza Generalnego". Iście barokowy napis. Portal zaś jest fundacją opata Kęsowskiego.


 Refektarz.
Internet: www.bildinex.de.


 Refektarz.
Internet: www.bildinex.de.


 Refektarz.
Internet: www.bildinex.de.

Początek strony.