Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Kaplica Mariacka  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     Kaplica Mariacka ("Polska") wbudowana w zachodnie skrzydło klasztoru powstała w obecnej postaci w pocz. XVII w.Ks. K. Mirynowski, Katedra w Oliwie, Gdańsk 1947 rok:

Od chóru posuwając się w kierunku nawy głównej znajduje się po prawej stronie większa kaplica, którą od kościoła oddziela żelazna krata, pięknie i misternie wykonana. Jest to kaplica Matki Boskiej; utrzymana całość w stylu późno-renesansowym z przejściem do baroku, fundacji opata Dawida Konarskiego. Ołtarz marmurowy posiada dekoracje alabastrowe, całość z roku 1630. Główny obraz, Matka Boska w koronie z gwiazd, dzieło malarza Fugela z Monachium z 1910 r. Na ścianie Zdjęcie z krzyża podług Rubensa i Ukrzyżowanie podług Murilla. Kaplica posiada ławki, ładną, rzeźbioną w drzewie ambonę, pełną wyrazu rzeźbę w drzewie Pięta monachijskiego artysty. Za czasów zakonu starzy i chorzy mnisi słuchali tutaj mszy św., gdyż posiadała i posiada ta kaplica łatwe połączenie z klasztorem. Nazywano też ją i polską kaplicą, gdyż za czasów niemieckich odprawiano tutaj nabożeństwa z polskim kazaniem.


 Kaplica Mariacka.
Zbiory prywatne.


 Kaplica Mariacka.
Zbiory prywatne.


Początek strony.