Start  ›  Pomniki przyrody  ›  Bezmyślność ludzka nie zna granic  ›

Bezmyślność ludzka nie zna granic


     Sami sobie podstawiamy nogę, nie przewidując jak bardzo bolesny będzie upadek.
     Natura obdarzyła nas, mieszkańców Trójmiasta i okolic, prawdziwym skarbem. Od północy graniczymy z wodami Bałtyku, zaś od południa z porosłym na rozfalowanych, ponad stumetrowych wzgórzach, wieloletnim lasem, gdzie wśród sędziwych drzew błyszczą oka tajemniczych jezior i oczek wodnych. W całej Europie nie ma drugiej tak dużej aglomeracji miejskiej, usytuowanej w podobnych warunkach.
     Ten wielki kompleks leśny na południu Trójmiasta, to prawnie chroniony Trójmiejski Park Krajobrazowy, na terenie którego wydzielono najcenniejsze, unikatowe fragmenty, tworząc rezerwaty przyrody.
     Jednym z nich jest "Rezerwat przyrody Źródliska w Dolinie Ewy" nieopodal Oliwy, utworzony w roku 1983 na powierzchni 12,4 ha. Z jednej strony graniczy bezpośrednio z drogą gruntową, łączącą Oliwę z Owczarnią. W pobliżu przebiegają dwa szlaki turystyczne: żółty i czarny. Okolice te są miejscem bardzo częstych spacerów mieszkańców Oliwy i turystów. Jest to także najkrótsza droga z Oliwy do Owczarni.
     I tu zaczyna się problem.
     Decydenci w naszym mieście z Biura Rozwoju Gdańska swoimi działaniami chcą zniszczyć ten bardzo cenny przyrodniczo i turystycznie fragment Lasów Oliwskich. Planują połączyć ASFALTOWĄ drogą rowerową Oliwę z Owczarnią. Inwestycja ta o nazwie "Lasy Oliwskie, droga Kościerska w Gdańsku", zakłada przejęcie od nadleśnictwa pasa drogi o szerokości 23 - 30 metrów, wylanie asfaltu o szerokości 3,5 m, zbudowanie półmetrowych poboczy z obu stron drogi oraz rowów, przeznaczonych na odpływ wody. Droga ta na całej długości 4,2 km ma zostać OŚWIETLONA. I to wszystko przy przylegającym do drogi rezerwacie przyrody "Źródliska w Dolinie Ewy".
     W dniu 20 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska w składzie: Małgorzata Chmiel (radna z Oliwy i z Osowej) - przewodnicząca, Piotr Grzelak - v-przewodniczący, Maria Małkowska, Agnieszka Owczarczak, Dariusz Słodkowski i Mirosław Zdanowicz. Debatowali m. in. o w/w projekcie.
     To ci ludzie, których my wybraliśmy do Rady Miasta Gdańska, mający w tej komisji m. in. dbać o ochronę środowiska, poparli ten projekt kolejnej dewastacji Lasów Oliwskich. Komisja ta ma za nic obowiązujące prawo, mówiące, że na terenie parku krajobrazowego obowiązuje m. in. zakaz lokowania inwestycji, które mogą prowadzić do degradacji środowiska. Komisja nie wzięła pod uwagę negatywnych opinii Rady Osiedla Oliwy, dyrekcji Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, specjalistów, m. in. p. Marcina Wilgi oraz mieszkańców.
     Poparto projekt w całości, czyli ASFALT I OŚWIETLENIE!!!
     Jeśli droga rowerowa, to nie asfaltowa, a utwardzona naturalnym kruszywem; przy budowie nie wolno ingerować w najmniejszym nawet stopniu w obszar rezerwatu. Oświetlenie - to już barbarzyństwo na tkance lasu i rezerwatu!!!
     Decydenci i członkowie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska! Idźcie na długi spacer do głębokiego lasu, powchodźcie na okoliczne zalesione wzgórza, miejcie oczy i uszy czułe na wrażenia wizualne i dźwięki przyrody, zauważcie oznaki nadchodzącej wiosny, zmęczcie się fizycznie tą wędrówką. Psychicznie będziecie wypoczęci. Może wtedy odechce się wam realizować tak głupie i szkodliwe pomysły, bo takie decyzje jak dotychczas, podejmują tylko ludzie nieczuli na piękno przyrody i nie dbający o zachowanie jej najcenniejszych fragmentów dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
     Zapamiętajmy nazwiska osób z tej komisji, by przy najbliższych wyborach do Rady Miasta Gdańska pokazać im czerwoną kartkę.
     Zasługują na nią!!!

                                              Krzysztof Kamiński
                                              dziennikarz, artysta fotografik
                                              autor książki-albumu "Trójmiejski
                                              Park Krajobrazowy - cztery pory roku"

Zobacz również fotografie: Dolina Świeżej Wody


Młyn XXI i Potok Prochowy, stan z 13.02.2011 r.
©  Fot. Krzysztof Kamiński.Ul. Kościerska w kierunku Owczarni przebiega pięknymi terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zdjęcie wykonane
03 kwietnia 20011 roku.
©  Fot. Krzysztof Kamiński.Po lewej stronie drogi do Owczarni znajduje się rezerwat przyrody "Źródliska w Dolinie Ewy". Utworzony został w roku 1983 na powierzchni
12,04 ha. Obok rezerwatu przebiega czarny
szlak turystyczny, a w pobliżu - żółty.
©  Fot. Krzysztof Kamiński.


Początek strony.