Zygmunt Iwicki, "Konwent oliwski", Pelplin 2010, s. 49, 55:


GESCHKAU KACPER

Urodził się ok. 1520 roku w Chojnicach. Rodzicami jego byli Kacper Geschaw i Barbara z domu Kleist. Brat Bartłomiej był sekretarzem królewskim, siostra Katarzyna (w źródłach Teschke) zamężna za Janem Doręgowskim dziedzicem Jarcewa i Doręgowic (ok. 1537-1625, pochowany w farze w Chojnicach jako Assessor Senior Districtus Dirszaviensis). Doręgowscy mieli trzech synów (Niesiecki podaje dwóch) Kryspina, Jana i Stanisława, spośród nich Jan był archidiakonem i oficjałem kamieńskim.

[...]

Geschkau. Po elekcji Stefana Batorego, którego wyboru Gdańsk nie uznał, obstając za cesarzem Maksymilianem I., doszło do zbrojnego konfliktu. Ponieważ opat i konwent opowiedzieli się za Stefanem Batorym, gdańscy żołnierze w odwecie w 1577 roku napadli na klasztor oliwski (15 i 18 II1577) podpalili go i zniszczyli jego dobra. O planowanym przez gdańszczan napadzie na klasztor oliwski w dniu 15 lutego 1577 roku wiedział Jan Doręgowski, szwagier opata i adwokat oliwski. Przestrzegł zakonników, sam zaś ze 100 florenami w kieszeni zdołał uciec na koniu. Gdańszczanie udali się w pościg za nim, ale on w Kolibkach wsiadł do łodzi i wypłynął na morze. Niewątpliwie relacje między Janem Doręgowskim a opatem Geschkauem były bardzo przyjazne i dlatego otrzymał on stanowisko adwokata klasztoru. Jan Doręgowski słynął z licznych darowizn na rzecz kościołów i mógł być także darczyńcą klasztoru oliwskiego. Może dlatego na wsporniku nawy głównej, po stronie południowej, blisko głównego wejścia kościoła klasztornego w Oliwie, znajduje się herb Jana Doręgowskiego przedstawiający w tarczy dwie skrzyżowane trąby i jedną w klejnocie. Doręgowski był fundatorem kościoła św. Mateusza w Nowym Stawie, zbudowanego w latach 1573-1574 przez Bartłomieja Pipera (rysunek kościoła w HDK Jg 30,1979, Nr 3, s. 10). Mistrz ten za rządów opata Dawida Konarskiego wykonał sklepienie w refektarzu w Oliwie. Gdańszczanie zniszczyli także klasztor kartuzów, co uderzyło bezpośrednio w opata oliwskiego, jako zarządcy tamtejszych dóbr. Po napadzie opat odbudował oba klasztory.