Zygmunt Iwicki, "Konwent oliwski", Pelplin 2010, s. 49, 55:


GESCHKAU KACPER

Urodził się ok. 1520 roku w Chojnicach. Rodzicami jego byli Kacper Geschaw i Barbara z domu Kleist. Brat Bartłomiej był sekretarzem królewskim, siostra Katarzyna (w źródłach Teschke) zamężna za Janem Doręgowskim dziedzicem Jarcewa i Doręgowic (ok. 1537-1625, pochowany w farze w Chojnicach jako Assessor Senior Districtus Dirszaviensis). Doręgowscy mieli trzech synów (Niesiecki podaje dwóch) Kryspina, Jana i Stanisława, spośród nich Jan był archidiakonem i oficjałem kamieńskim.

[...]

Geschkau. Po elekcji Stefana Batorego, którego wyboru Gdańsk nie uznał, obstając za cesarzem Maksymilianem I., doszło do zbrojnego konfliktu. Ponieważ opat i konwent opowiedzieli się za Stefanem Batorym, gdańscy żołnierze w odwecie w 1577 roku napadli na klasztor oliwski (15 i 18 II1577) podpalili go i zniszczyli jego dobra. O planowanym przez gdańszczan napadzie na klasztor oliwski w dniu 15 lutego 1577 roku wiedział Jan Doręgowski, szwagier opata i adwokat oliwski. Przestrzegł zakonników, sam zaś ze 100 florenami w kieszeni zdołał uciec na koniu. Gdańszczanie udali się w pościg za nim, ale on w Kolibkach wsiadł do łodzi i wypłynął na morze. Niewątpliwie relacje między Janem Doręgowskim a opatem Geschkauem były bardzo przyjazne i dlatego otrzymał on stanowisko adwokata klasztoru. Jan Doręgowski słynął z licznych darowizn na rzecz kościołów i mógł być także darczyńcą klasztoru oliwskiego. Może dlatego na wsporniku nawy głównej, po stronie południowej, blisko głównego wejścia kościoła klasztornego w Oliwie, znajduje się herb Jana Doręgowskiego przedstawiający w tarczy dwie skrzyżowane trąby i jedną w klejnocie. Doręgowski był fundatorem kościoła św. Mateusza w Nowym Stawie, zbudowanego w latach 1573-1574 przez Bartłomieja Pipera (rysunek kościoła w HDK Jg 30,1979, Nr 3, s. 10). Mistrz ten za rządów opata Dawida Konarskiego wykonał sklepienie w refektarzu w Oliwie. Gdańszczanie zniszczyli także klasztor kartuzów, co uderzyło bezpośrednio w opata oliwskiego, jako zarządcy tamtejszych dóbr. Po napadzie opat odbudował oba klasztory.Kasper Niesiecki, "Herbarz Polski", wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. III s. 387-388:
Są dwie trąby myśliwe w czerwonem polu tym kształtem jako widzisz nad hełmem i korona trąba myśliwa ale juz taką formą jak się tu kładzie tak go opisuje MS Załusc de Famil Pruss Tym się herbem pieczętują Do ręgowscy k Gleisen czyli Glejstowie Z tych jedni jeszcze podziśdzień pod dawnem nazwiskiem Glejstów czyli Klejstów kwitną drudzy z nich Doręgowskiemi nazwani Przodka ich rezolucyą wspominają dawne wieki ze w rzekę skoczył bystrą zeby był zawziętemu na siebie ksiązęciu kroku nie ustąpił atoli jak się z nim pojednał wziął od niego na wieczna pamiątkę przydatek do herbu trąbę myśliwą Familia ta z dawności na Pomorskiej dziedziczy pisząc się z Do ręgowic mila od Chojnic Jedni z nich byli urzędnikami ziemskiemi chorązemi Pomorskiemi sędziami i sadowymi drudzy rycerskie zycie w obozach trawili Jan Doręgowski na Jarczewie dziedzic lezy w Chojnicach u fary z takim nadgrobkiem Joannes a Gleisen Doręgowski Assessor Senior Distrićtus Dirszaviensis hanc post fatafidem sibi poster isque delegit ad cujus ornatum unum mille Jloreno rum et aliud mille in censum Sacerdoti alendo qui quot hebdomadibus die Lunae pro defunctis et Sabatto de B Maria Virgine sacrum caneret numeravit anno aetatis suae 88 Christi vero 1625 podle osoby taka inskrypcya Precz na stronę krwawego Marsa świetne zbroje Ma broń Jezus w starości krzyż kochanie moje.
Miał dwóch synów z Geschawowną rodzoną siostrą opata Oliwskiego Jana dziekana Kamińskiego i Kryspina ten z Luzyńską spłodził córkę w dozywotnią przyjaźń zmówioną z Samsonem Garczyńskim i synów czterech z tych dwaj wojenną służąc w expedycyą Chocimską młodo pomarli Trzeci w zakonie Ś Franciszka do którego takim przypadkiem był po wołany młodszym będąc w Chojnicach na wysoką przy kościele dzwonicę czy wieżą wszedłszy po rynnie poska kującemu noga się powinęła tak że na pewną zgubę z wysoka leciał przecież w tak cięzkim razie trafunkiem tejże się samej rynny uchwycił i obiema rękami mocno ścisnąwszy tak u niej całym sobą wisiał z niemniejszą bojaźnią widząc oczywistą śmierć przed sobą a tym bardziej ze żadnego nie było sposobu do ratunku jego Tym czasem na głos krzyczącego tłumem się ludzie zeszli i gdy myślą o jego salwowaniu miękkich betów i gwałt pościeli nanieśli tą pod nim wszystko miejsce wysłali spuścił się z wielkim strachem na nię młodzian prawie już od wszystkich zdesperowany i szczęśliwie bo bez szwanku jakiegożkolwiek zdrowia upadł zaczem ślub uczynił przyjąć habit Ś Franciszka co i wykonał świątobliwie Czwarty tych brat był Szczęsny Adam Alexander starosta Starogardzki To MS wspomniony Ten Jan dziekan Kamiński a potem archidyakon i officyał 1623 fundował Chojnicką w naszej prowincyi rezydencyą i missye przez Kaszubską i Pomorską ziemię Stanisław zaś znacznie jej przyczynił 1688 na dwóch kaznodziejów Polskiego i Niemieckiego i na professorów szkół dobra do tejże rezydencyi przyłączywszy Niedźwiedź Moscenice i Sterberg Annuae 1684 Któryś z Doręgowskich miał za sobą temi czasy Czapską i zniej zostało potomstwo N. instygator koronny Jan Sądowy ziemski Mirachowski poseł na sejm 1730.