Start  ›  Młyny  ›  Młyn II  ›

Młyn "drugi" zbudowany został w 1480 roku jako młyn zbożowy. W 1540 roku młyn wraz z okolicznym gruntem sprzedano rajcy gdańskiemu Conradiemu. Następnie zakład przekształcony zostaje na tartak a później kuźnicę stali pracującą jeszcze w połowie XVII wieku.
Przy młynie powstaje rezydencja z parkiem i browar.
Później kuźnię przebudowano na papiernię.
W roku 1652 burmistrz Fryderyk Ehler przejmuje posiadłość, która spalona została w 1734 roku przez stacjonujące w Jelitkowie oddziały Kozackie.
Od 1735 do 1741 roku spalone zakłady są w posiadaniu rodziny Blechowiczów, która odbudowuje papiernię.
W latach 1741-1746 to własność księcia Szlezwiku-Holsztyna Karola Ludwika, a od 1746 do 1756 roku biskupa Michała Czapskiego i później bratanka biskupa, który posiadłością zarządza wraz z żoną Izabelą Przebendowską.
Następnie przejął posiadłość Jan Augustyn Eckeln-Hülsen.
Papiernia pracowała do 1830 roku. W tym że roku przebudowano ją na kuźnicę stali, która zamknięta została w 1879 roku.

W 1887 roku w rezydencji ulokowano zakład wychowawczy "Pod Dobrym Pasterzem", a park otoczono murem.

Po II Wojnie Światowej z dawnego dworku zostały jedynie piwnice, oraz Pawilon Parkowy.

Aktualnie w miejscu dawnego dworu wznosi się powojenny budynek (ul. Pomorska 68), w którego piwnicach można jeszcze znaleźć ślady po dworze rajcy Konrada.

Piotr LeżyńskiOpis stanu z 1956 roku, F. Mamuszka, J. Stankiewicz: Zachowany staw (spuszczony), tama, przepust i ślad drugiego. Drugi staw w parku otoczonym z trzech stron głębokim, suchym rowem. W północno-wschodnim narożniku parku piętrowy, murowany dwuizbowy pawilon parkowy pokryty mansardowym dachem, z XVIII wieku. Przed budynkiem ul. Pomorska 63a dwie granitowe kule z przedproża.


 Posiadłość Conradshammer. Pocztówka wysłana w 1920 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorsskiego.


 Fragment mapy z 1936 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.