Start  ›  Młyny  ›  Młyn V  ›

Młyn "piąty" stał do lat 70-tych przy ulicy Grunwaldzkiej nr 533 (dawniej Zoppoter Straße 73) po jej wschodniej stronie w pobliżu dawnej zajezdni tramwai konnych.
Wybudowany został w 1596 roku jako kuźnia żelaza. Jego właścicielem był wówczas Wartenberg-Preuss a później A. Prigrams.
W 1650 roku zakład przejął Conrelius Fläming przekształcając młyn na prochowy. Następnie młyn przystosowano do przemiału kory drzewnej.
W 1734 roku w pobliżu młyna rozlokowali swój obóz Kozacy.
Od 1826 roku ten już spory zakład pracował jako młyn zbożowy.
Jednym z jego następnych właścicieli, już zapewne z początkiem XX wieku została rodzina Czachowskich, która miała w posiadaniu nie tylko młyn ale i budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy a sam młyn służył nadal do przemiały zboża. Czachowscy gospodarowali młynem do końca II wojny światowej.

Po wojnie młyńskie imperium Czachowskich przeszło pod zarząd Bydgoskich Zakładów Młynarskich. Sam młyn "piąty" spłonął w latach 70-tych XX wieku.
W latach 80 XX wieku staw został rekultywowany i niejednokrotnie wykorzystywany do żeglarskich zawodów modelarskich.

W 1956 roku F. Mamuszka i J. Stankiewicz pisali o zachowanych dwóch przepustach.
Aktualnie zachował się staw i przepust, po którym spływa stromym zboczem Potok Oliwski tworząc tak jakby wodospad. Następnie rozdzielając się na dwa strumienie tworzy wysepkę by dalej złączyć się i popłynąć w stronę Jelitkowa.

Piotr Leżyński
Zobacz również:  Grunwaldzka 533 
 Widok młyna od ul. Grunwaldzkiej. Lata 40 XX wieku.
Internet: www.staraoliwa.pl.


 Dom młynarza. Fotografia wykonana w czerwcu 2008 roku.
©  Fot. Ryszard Petrajtis.


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Fragment planu Oliwy z około 1950 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.