Start  ›  Młyny  ›  Młyn VII  ›

Młyn "siódmy" czynny był prawdopodobnie w parku oliwskim imienia Adama Mickiewicza w miejscu dzisiejszego wodospadu. Pracował jako wytwórnia drutu. Do dziś zachował się staw i tama z małym wodospadem. Młyn rozebrany został przed 1600 rokiem w związku z powstaniem nowego założenia parkowego.

Piotr Leżyński


 Fotografia wykonana w czerwcu 2008 roku.
©  Fot. Ryszard Petrajtis.


 Fragment planu z około 1950 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.