Start  ›  Młyny  ›  Młyn X  ›

Młyn "dziesiąty" czynny był już pod koniec XVI wieku jako kuźnica żelaza, później pracował jako młyn zbożowy zbudowany prawdopodobnie przez Jana Jarlacha.

Zachowała się tama, (w 1956 roku były jeszcze przepusty), spory staw oraz prawdopodobnie fragmenty budynku młyna przebudowanego na budynek mieszkalny jeszcze przed 1956 rokiem.
Aktualnie (2005) budynek (nowy – stan rozpadu) i teren wokół niego znajdują się w rękach prywatnych.

Piotr LeżyńskiNa fotografii poniżej w dolnym prawym rogu – staw młyński. W głębi ul. Kwietna i Świerkowa oraz dolina Zaklęsy "obrośnięta" działkami.

Fotografia wykonana w kwietniu 2009 roku.
©  Fot. Ryszard Petrajtis.
 Widok w kierunku Góry Kawowej. Danzigs Deutschtum 1932.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Fragment planu Oliwy z około 1950 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa, 1956 rok:

Obok dom (ul. Kwietna 29 - "Dworek Myśliwski" zbudowany około 1800 roku), wewnątrz drzwi klasycyzujące. Przed domem 2 słupki rokokowe i stare, żelazne poręcze schodów. W 1953 roku przy remoncie zabrano 2 płyty przedprożowe. Dom prawdopodobnie z XVIII wieku, przebudowany w połowie XIX wieku.


Dworek. Lata 20 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.