Start  ›  Młyny  ›  Młyn XI  ›

Młyn "jedenasty" stał niegdyś koło domów nr 21, 22 i 23 przy ul. Kwietnej.
Istniał już może od końca XV wieku. W 1598 roku mieściła się w nim kuźnica żelaza nazywana Hungerhammer. Około 1640 roku właścicielem młyna była rodzina Haein, a w XVIII i XIX wieku rodzina Burau skąd wzięła się ostatnia nazwa młyna Fabrica Burau.
Młyn czynny był do 1873 roku kiedy wybudowano w jego okolicy pensjonat (dom numer 21) dla dziewcząt nazwany żartobliwie "domem mormonów".
Aktualnie (kwiecień 2005) nie ma już żadnych śladów stawu i przepustów.

Piotr Leżyński
Opis stanu z 1956 roku, F. Mamuszka, J. Stankiewicz: Zachował się osuszony staw, tama, resztki przepustu i fundamentów młyna. Dom nr 21 częściowo mieszkalny, częściowo gospodarczy, parterowy, ryglowy, z początku XIX wieku. Domek parterowy nr 22 z drobnej cegły - XVIII wiek, formy klasycystyczne, od północy szczycik. Dom nr 23 z 1873 roku, przed wojną nosił żartobliwą nazwę "zameczek mormonów".Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Fotografia wykonana w kwietniu 2009 roku.
©  Fot. Ryszard Petrajtis.

To barwne zdjęcie wykonałem w 1960 roku. Przedstawia ono stodołę, która znajdowała się za pałacykiem Mormonów w kierunku kuźni wodnej. W niewielkiej odległości za stodołą płynie Potok Oliwski.


©  Fot. Krzysztof Kamiński.
Łąka w dolinie Potoku Oliwskiego. W głębi te same drzewa, te same malownicze resztki wozu, które w zbliżeniu są na sąsiednim zdjęciu. Wszystko się teraz zmieniło, tego pejzażu już nie ma, nawet moda jest inna. Zdjęcie wykonałem w 1960 roku.

Krzysztof Kamiński

Tak wyglądał brzeg Potoku Oliwskiego obok stodoły, za pałacykiem Mormonów. Zdjęcie wykonałem w 1960 roku.


©  Fot. Krzysztof Kamiński.


©  Fot. Krzysztof Kamiński.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.