Start  ›  Młyny  ›  Młyn XIV  ›

Młyn "czternasty" stał niegdyś w pobliżu kuźnicy (młyna XIII) przy ujściu małego potoku do wielkiego stawu kuźniczego w okolicy drogi prowadzącej do Owczarni. W 1956 roku znajdował się tu jeszcze podłużny, osuszony stawek ze zniszczonym obetonowanym przepustem. Tu pracowała druga kuźnica, którą wymieniono po raz pierwszy w 1615 roku. Później w 1855 roku kuźnicę zamieniono na młyn zbożowy czynny jeszcze pod koniec XIX wieku.

Po II wojnie światowej teren ten wraz z nowoczesnym młynem elektryczny wybudowanym przed 1939 rokiem przez Maxa Hansena właściciela posiadłości Ernsttal przeszedł w ręce spółdzielni "Żeliwniak".
Aktualnie jakichkolwiek śladów młyna XIV brak.

Pomiędzy dawnymi młynami XIII i XIV stoi do dziś bardzo zaniedbany, piętrowy, z końca XVIII wieku, przebudowany Dwór Ernsttal (ul. Bytowska 1b). W 1956 roku na parterze znajdowały się rokokowe drzwi.
Obok przy ul. Bytowskiej 2 stoi domek ryglowy o założeniu kwadratowym, być może jeszcze z XVIII wieku, oraz podobnie stary, choć mocno przebudowany dawny budynek gospodarczy (2a).

Piotr Leżyński


 Fragment mapy z 1929 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Dziennik Bałtycki z 11 stycznia 1962 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.