Start  ›  Młyny  ›  Młyn XXII  ›

Młyn "dwudziesty drugi" znajdował się niegdyś kilkaset kroków powyżej posiadłości Pulvermühle wzdłuż drogi prowadzącej do Owczarni (Shäfrei Weg). Napędzały go siły wód Potoku Prochowego, prawego dopływu Potoku Oliwskiego. Wymieniono go po raz pierwszy w 1811 roku.
Pracował prawdopodobnie przez cały czas jako folusz (wytwórnia sukna). Wzmiankowany był jeszcze w 1879 roku. Pod koniec XIX wieku został zlikwidowany.

W 1956 roku F. Mamuszka i J. Stankiewicz pisali: pozostał osuszony staw i przerwana tama.

Aktualnie brak jakichkolwiek śladów po stawie i tamie.

Piotr Leżyński


 Fragment mapy z 1919 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Fragment mapy z około 1935 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.