Start  ›  ...  ›  ...  ›  Towarzystwo Ludowe "Jedność"  ›

1909191319141924

Niepełen wykaz.......... dostępnych online.
Józef Rutowski (21. 2. 1892 - 1908?)
Jan Dempc (14. 3. 1909 - )
Antoni Abraham ( - )

Zobacz:
Tadeusz Bolduan, "Trybun Kaszubów. Opowieść o Antonim Abrahamie", Gdańsk 1989
Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980


1909

- Oliwa.   Przyszłe zebranie "Jedności" odbędzie się w przyszłą niedzielę dnia 24. b. m. o 4 godz. na sali pana Thierfelda
(al. Grunwaldzka 534 - spalony pod koniec marca 1945 roku).

Gazeta Gdańska nr 9 z 21. 1. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

- Oliwa.   Baczność! Towarzystwo "Jedność" urządza tu w niedzielę na sali Thierfelda (al. Grunwaldzka 534) teatr amatorski. Odegrają go amatorzy z Gdańska, a odegrają dwie śliczne sztuki: "Nowy rok", który wystawiono na rocznicy gdańskiej "Jedności" i jedną część "Trójki hultajskiej". Obie są tak wesołe, że nawet największy mruk musi niemowoli się śmiać. Niech tam w Oliwie każdy zatem agituje, ażeby sala była pełna, co i kasa się wzmocni, i dla duszy polskiej tem większy będzie pożytek.

Gazeta Gdańska nr 11 z 26. 1. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie "Jedność" w niedzielę 28. bm. o 4. godz. w hotelu p. Thierfelda (al. Grunwaldzka 534). Na porządku dziennym wykład o Kościuszce.

Gazeta Gdańska nr 24 z 25. 2. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

- Oliwa.   Ubiegłej niedzieli odbyło się na sali p. Thierfelda (al. Grunwaldzka 534) przy licznym udziale członków walne zebranie Towarzystwa "Jedność", któremu przewodniczył p. Antoni Abraham ze Sopot. Do nowego zarządu wstąpili pp. Dempc jako prezes, Preiss zastępca, Krefta sekretarz, Tempski zastępca, Trepczyk skarbnik, Müller zastępca, Bednarek bibliotekarz, Mateja zastępca. Na Ławników powołano pp.: Jana Bednarka i Stefanowskiego, do chorągwi dwóch braci Dempców i p. Trepczyk. Pan Abraham miał mały wykład, Franciszek Tempski wygłosił odczyt.
Kto pragnie nabyć tabakierki "Drzymałki" niech się zgłosi do p. Abrahama, Sopot, Elisabethstr. 16.

Gazeta Gdańska nr 33 z 18. 3. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie Tow. "Jedność" w niedz. 16 b. m. na sali hotelu Thierfelda
(al. Grunwaldzka 534) o 4 godz. po obiedzie.

Gazeta Gdańska nr 57 z 13. 5. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie Towarzystwo Jedność 11 bm. zwykłe zebranie o 4 godz. po połud. w
hotelu p. Thierfelda (al. Grunwaldzka 534).

Gazeta Gdańska nr 80 z 6. 7. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie Towarzystwo Jedność 11 bm. zwykłe zebranie o 4 godz. po połud. w
hotelu p. Thierfelda (al. Grunwaldzka 534).

Gazeta Gdańska nr 81 z 8. 7. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie Towarzystwo Jedność 11 bm. zwykłe zebranie o 4 godz. po połud. w
hotelu p. Thierfelda (al. Grunwaldzka 534).

Gazeta Gdańska nr 82 z 10. 7. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Śp. Józef Rutowski w Oliwie rozpoczął swoje wielkie dzieło w czasie walki kulturnej bez opieki karczmarzy.
Pomimo to zapisało się pod jego sztandar na jednem miejscu 1600 osób, na drugiem 62 osoby.
Mam tu na myśli stworzoną przez niego kasę pogrzebową i towarzystwo "Jedność".

Gazeta Gdańska nr 100 z 21. 8. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie Tow. Ludowe Jedność 29 sierpnia w hot. Thierfelda
(al. Grunwaldzka 534) o godz. 4 po poł.

Gazeta Gdańska nr 101 z 24. 8. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie Towarzystwo "Jedność" d. 12 bm. o g. 4 i pół w lokalu Thierfelda
(al. Grunwaldzka 534).

Gazeta Gdańska nr 109 z 11. 9. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

- Skarszewy.   W pewnej okolicznej wiosce przedstawił się innowierca, podróżujący na maszyny do szycia, jako dobry katolik, byle interes zrobić. Wyrażał zdziwienie, że ludzie mają tak mało obrazów na ścianach, i wychwalał się, że on ich ma więcej. W Przodkowie przedkładał znowu różaniec, na rzekomy dowód, jaki on to pobożny. Tymczasem jest to luter, który na bałamucenie ludzi wychodzi. Kto pragnie dobrą maszynę Singera nabyć, temu polecamy gorliwego wiarusa w osobie p. Antoniego Abrahama ze Sopotu, który przeniósł się teraz do Oliwy, Pelonkenstr. num. 4 (ul. Polanki 3). Jeżeli ktoś z jego odbiorców ma jaki błąd przy maszynie, może każdego czasu się zgłosić do p. Abrahama, który natychmiast postara się o naprawę.

Gazeta Gdańska nr 119 z 5. 10. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie towarzystwo "Jedność" 10 bm. o 4 1/2 w hotelu Thierfelda
(al. Grunwaldzka 534).

Gazeta Gdańska nr 121 z 9. 10. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiece i zebrania odbędą się:   W Oliwie Jedność w niedzielę 24 bm. o godz. 4 1/2 po poł. w lokalu p. Thierfelda
(al. Grunwaldzka 534).

Gazeta Gdańska nr 127 z 23. 10. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

- Oliwa.   Tutejsze Towarzystwo ludowe urządza w przyszłą niedzielę, dn. 7 listopada na sali hotelu Thierfelda Thierfelda
(al. Grunwaldzka 534) przedstawienie amatorskie. Odegraną będzie sztuka "Dziesięć tysięcy marek". Początek koncertu o godz. 6, początek teatru o godz. 7 i pół. Po przedstawieniu zabawa z tańcami. Gości wolno tylko przez członków wprowadzać.   Zarząd.
Gazeta Gdańska nr 131 z 2. 11. 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


1913

Ruch w towarzystwach.   Oliwa.   Zebranie Tow. ludowego "Jedność" w Oliwie odbędzie się w niedzielę 16 bm. o godz. 4 po poł. w Chruszczanym Młynie (Strauchmühle) w lokalu p. Promy.

Gazeta Gdańska nr 32 z 15. 3. 1913 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


1914

Nowa kara za zebranie w Tow. Ludowym.   Pan Antoni Abraham z Oliwy, znany działacz wśród swoich ziomków kaszubskich, był prezesem Tow, Lud. w Redzie, Znane są powszechnie prześladowania, które Towarzystwo rzeczone musiało przechodzić. Obecnie wezwal amtowy Block p. Abrahama, aby się wylegitymował, czemu 19 go października 1913 odbyło się zebranie bez poprzedniego zameldowania. Ponieważ p. Abrahamowi o zebraniu tem nic nie było wiadomo, przeto nie mógł dać pożądanego wyjaśnienia. Wakutek tego otrzymal od amtowego Blocka mandat karny w wysokości 30 mk. lub 6 dni aresztu. Przekroczenia dopatrzono się w dwu wypadkach i to za zebranie z dnia 19 października i 7 grudnia r. 1913. Pan Abraham oddał sprawę adwokatowi w celu rozstrzygnięcia sądowego.


Gazeta Gdańska nr 9 z 20. 1. 1914 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zebrania Towarzystw odbędą się:   w Oliwie Tow. lud. "Jedność" dla Oliwy i okolicy w niedzielę 25 bm. o godz. 4 popoł. w
domu pani Krzyżowskiej, Ludolfińska 2 (ul. Czyżewskiego 2).

Gazeta Gdańska nr 11 z 24. 1. 1914 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zebrania Towarzystw odbędą się:   w Oliwie Tow. lud. "Jedność" dla Oliwy i okolicy w niedzielę 8 bm. o godz. 4 popoł. w
domu pani Krzyżowskiej, Ludolfińska 2 (ul. Czyżewskiego 2).

Gazeta Gdańska nr 17 z 7. 2. 1914 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zebrania Towarzystw odbędą się:   w Oliwie Tow. Lud. "Jedność" w niedzielę 22-go bm. o godz. 4 popoł. w domu pani Krzyżowskiej, Ludolfińska 2 (ul. Czyżewskiego 2).

Gazeta Gdańska nr 23 z 21. 2. 1914 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

· Reda.   Pan Abraham z Oliwy, jako były prezes tamtejszego towarzystwa Ludowego, odpowiadal 19 lutego rb. przed
sądem wejerowskim z powodu zebrań, które w Redzie się odbywały. Na razie wyrok żaden nie zapadł, gdyż
sąd uważał za potrzebne ustanowienie pewnego terminu, na którym zeznawać będą dwaj świadkowie,
którzy na rzeczonem zebraniu pełnili urząd kontrolerów.Gazeta Gdańska nr 23 z 21. 2. 1914 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zebrania Towarzystw odbędą się:   w Oliwie Tow. Lud. "Jedność" w niedzielę 8-go bm. o godz. 4 popołudniu w domu p. Krzyżowskiej, Ludolfińska 2 (ul. Czyżewskiego 2).

Gazeta Gdańska nr 29 z 7. 3. 1914 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gazeta Gdańska nr 35 z 21. 3. 1914 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


1924

Zebranie Towarzystwa Ludowego "Jedność" odbędzie się w niedzielę po nieszporach o godzinie 4 w refektarzu.
O liczny udział proszy ZARZĄD.

Olivaer Zeintung nr 34 z 09. 02. 1924 r