Start  ›  Nazwy domów  ›  Villa Agnes  ›

Obecnie w tym miejscu znajduje się mały parking umiejscowiony pomiędzy kościołem św. Jakuba a potokiem oliwskim (przedwojenne numery domów: 17 i 18).

Ks. Zygmunt Iwicki, Maria Landmann (1859-1942) – wielka niewiasta z Oliwy:
Maria Landmann urodziła się jako drugie z dwanaściorga dzieci 11 czerwca 1859 roku w Gdańsku przy ulicy Szerokiej 18, gdzie jej rodzice posiadali wielką kamienicę.
Ojciec, Ferdynand Maciej Landmann (1827-1914), wywodzący się z Bawarii, z zawodu mistrz szklarski i kupiec, właściciel firmy "Glassporzelan- und Lampenhandlung", i matka, Franciszka Hanke (zm. 18 kwietnia 1908 r.), pobrali się w 1855 roku w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku.
Po ślubie przeprowadzili się do Oliwy, gdzie byli właścicielami nie istniejących już dzisiaj dwóch posesji.


Maria Landmann zamieszkała tu ponownie po przejściu na emeryturę w 1928 roku. Zmarła 26.03.1942 roku. Marię pochowano w grobowcu rodzinnym istniejącym do dziś (2013) na cmentarzu oliwskim wraz ze starszą siostrą (Anastazją) i rodzicami.


 Ulica Cystersów nr 17. Dom rodziny Landmann.
Z albumu rodziny Landmann.


 Ulica Cystersów nr 17. Dom rodziny Landmann.
Z albumu rodziny Landmann.

Ogród i pawilon przy obecnej ul. bp. Edmunda Nowickiego. Stoją od lewej: Awi i Leo Gutowski, Agnes Schultheiß, Josef Landmann, Fr. Landmann, Georg Landmann. Siedzą od lewwj: mąż Agnes Schultheiß, Fr. Gutowski z domu Landmann, Hedwig Laudmann. Lato 1918 roku.


Ulica Cystersów nr 17. Ogród rodziny Landmann.
Z albumu rodziny Landmann.


Początek strony.