Start  ›  Nazwy domów  ›  Oliwianie  ›
Abraham Antoni (Polanki 2 -› Czyżewskiego 2).
W pażdzierniku 1909 roku przeniósł si z rodziną do Oliwy i zamieszkał najpierw przy ul. Pelonkerstr 3 (obecnie 2) i następnie Czyżeweskiego 2 (k. adr. 1914-1916)

Źródła:
Tadeusz Bolduan, "Trybun Kaszubów. Opowieść o Antonim Abrahamie", Gdańsk 1989.
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Adamski Franciszek (ur. ?, zm. ?).

Mistrz szewski. W latach 30. XX wieku działał w Związku Polaków w Oliwe, Towarzystwie Byłych Wojaków i Powstańców w Oliwe. W latach 1920-1939 mieszkał w Oliwie przy ul. Georgstraße 20 (Obrońcow Westerplatte 20).


Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Baranowski Leon (ur. ?, zm. ?).

Kołodziej - cieśla. Pierwsze informacje o Leonie Baranowskim z Oliwy pochodzą z grudnia 1918 roku, gdy jako miejscowy kaszub działał w Organizacji Wojskowej Pomorza. Od 17. 8. 1919 roku prezes Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Oliwie. Od początku 1920 roku w składzie zarządu oliwskiego Towarzystwa Mężów Polskich. Mieszkał wówczas przy ul. Ludolfinerstraße 17 (Czyżewskiego 17). O jego późniejszej działalności nic nie wiadomo. Od około 1925 roku mieszkał przy ul. Fliederstraße 5 (Pelplińska 5). Przed 1942 rokiem zmienił nazwisko na Barner.


Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.
Danielewicz Gabriela, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996, str. 89.


Baumann Teodor (Grunwaldzka 530).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Behrendt Irena z domu Mey (Liczmańskiego 6).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Betlejewska Bronisława (Liczmańskiego 1).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Białkowski Jan (Derdowskiego 25).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Borkowski Dominik (Czyżewskiego 12).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Bratke Marta (Star Rynek Oliwski 8).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Burau Jadwiga z domu Maciejewska (Kaprów 8).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Cierocki Leon (Majkowskiego 6).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Damps Jan (Chłopska 3, Grunwaldzka 502).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Damps Marta (Chłopska 3).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Doerffer Henryka z domu Kobylińska (ur. 9. 5. 1906, zm. 24. 3. 1978 w Gdańsku).

Ordynator oddziału dziecięcego Szpitala Powszechnego. Była specjalistką chorób dziecięcych i gruźlicy płuc dzieci. Była organizatorką lecznictwa w Gdańsku, adiunktem Akademii Medycznej. Odznaczona "Złotym krzyżem Zasługi" i odznakami "Za Zasługi dla Gdańska" i "Za Zasługi dla Warmii i Mazur". W latach 60. XX w. działała w Związku Kynologicznym w Gdańsku. Pełniła dyżury lekarskie na wystawach psów. Mieszkała (1946, 1949) przy ul. Polanki 59. Prywatny gabinet prowadziła przy ul. Poczty Gdańskiej 3 (1958).


Źródła:
Ewa Przybyszewska, "Moja medycyna", Warszawa 2001.


Droszyńska Klara (Droszyńskiego 14).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Droszyński Florian (Droszyńskiego 14).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Dorszyński Leon (Droszyńskiego 14).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Drzewiecki Aleksander (Grunwaldzka 534).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Drzewiecki Franciszek (Grunwaldzka 534).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Formela Franciszek (Pomorska 94).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Formela Leon (Majkowskiego 6).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Galicki Józef (Rybińskiego 9).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Grubba Roman (Czyżewskiego 14).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Gruchała-Węsierski Józef (Obrońcow Westerplatte 17).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Herstowska Anastazja Magdalena z domu Tempska (ur. 22. 5. 1856 w Kościerzynie, zm. 12. 8. 1911 w Oliwie).

Córka Teofili i Esdena. Od 1880 roku żona Feliksa Herstowskiego. O jej działalności patriotycznej nic nie wiadomo. Mieszkała wraz z mężem przy ul. Danziger Straße 48 (Grunwaldzka 494). Pochowana na cmentarzu oliwskim. Ich grób istniał jeszcze w 1988 roku. Nie znana jest data jego likwidacji.


Źródła:
Danielewicz Gabriela, "Oliwskie miejsce pamięci", Dziennik Bałtycki 1. 11. 1988, str. 3.


Herstowska Angelika.

Druga żona Feliksa Herstowskiego. Mieszkała do 1930 roku przy ul. Danziger Straße 48 (Grunwaldzka 494), następnie do 1935 roku przy ul. Georgstraße 18 (Obrońcow Westerplatte 18).Herstowski Feliks Mikołaj (ur. 10. 9. 1849 w Postolinie pod Sztumem, zm. 27. 8. 1924 w Oliwie).

Syn Hipolita i Józefiny. Profesor Gimnazjum w Chełmnie. Polski działacz niepodległościowy. Osiadł w Oliwie przed II wojną światową. Działał m.in. w Towarzystwie Ludowym Jedność. Od 1930 roku wicepatron Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Ludowych. Domagał się wprowadzenia kazań w kościele oliwskim w j. polskim. W Oliwie mieszkał, od co najmniej 1911 roku aż do śmierci przy ul. Danziger Straße 48 (Grunwaldzka 494). Pochowany na cmentarzu oliwskim.


Źródła:
Danielewicz Gabriela, "Oliwskie miejsce pamięci", Dziennik Bałtycki 1. 11. 1988, str. 3.
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Jankowiakowa Helena z domu Katke (Rybińskiego 15).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Katke Anastazy (Rybińskiego 15).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Katke Honorata z domu Wierzchowska (Rybińskiego 15).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Klimkiewicz Teodor (Ceynowy 6).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Kowalski Wiktor, ksiądz (Cystersów 5).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Kwidzyński (Quidzyński) Paweł (Czyżewskiego 17, Pelplińska 6)

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Lange Bohdan Julian (Obrońców Westerplatte 16).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Lange Marta (Obrońców Westerplatte 16).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Lange Stanisław (Obrońców Westerplatte 16).
1932-01-02 - 1977-02-07

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Lange Stefania (Obrońców Westerplatte 16).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Lehman Franciszek (Polanki 26).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Leszczyński Antoni, starszy (Grunwaldzka 527).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Lewandowski Józef (Czyżewskiego 1).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Liczmański Alf (|Liczmańskiego 7).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Liczmański Stanisław (Liczmańskiego 7).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Łojewski Paweł (Grunwaldzka 595).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Maciejewska Jadwiga (Kaprów 8).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Maciejewski Antoni Piotr (Kaprów 8).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Mamuszka Franciszek (ur. 4. 2. 1905 w Maniowie koło Szczucina, zm. 6. 10. 1995 w Oliwie).

Syn Antoniego i Anieli z Pirogów. Przybył do Gdańska i zamieszkał w Oliwie w październiku 1945 roku. Pracował początkowo, jako nauczyciel w Oliwie. Od 1947 roku pracownik i następnie wizytator Kuratorium Okręgu Gdańskiego, od 1951 roku kierownik działu oświatowego. Od .... roku do odejścia na emeryturę w 1970 roku Kustosz Muzeum Pomorskiego (Narodowego) w Gdańsku. Mieszkał w Oliwie przy ul. Kaprów nr 11. Opublikował setki artykułów w prasie lokalnej, około 100 książek, z czego opracowanych samodzielnie 31. Patron ulicy w Sopocie i w Gdańsku, koła PTTK w Gdańsku, byłego boiska sportowego przy ul. Kościerskiej w Oliwie, tramwaju GAiT - Pesa Swing nr 1019. Pochowany na cmentarzu oliwskim.


Źródła:
Jerzy Stankiewicz, Spotkania z zabytkami - kwartalnik popularnonaukowy, nr 4/1983, str. 17-18.


Mamuszka Maria (ur. 1. 8. 1909, zm. 6. 7. 1999 w Oliwie).

Żona Franciszka Mamuszki. Mieszkała w Oliwie przy ul. Kaprów nr 11. Pochowana na cmentarzu oliwskim.
Majżuk-Surowców Mikołaj (ur. 1902 r. w Kamieńcu Podolskim - Ukraina, zm. 1976 r.).

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1934). Poślubił Elżbietę Klisiecką (1936). Mieli dwoje dzieci. Skarbnik ZO SARP (1936-37). Członek Zarządu Stowarzyszenia Łódzka Rodzina Radiowa (1937). Współwłaściciel Biura Koncesjonowanego Kupno, Sprzedaż Nieruchomości architekci Mikołaj Majżuk & Czesław Wolff w Warszawie (1942). Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Architektoniczno-Budowlanego "Architektura" sp. z o.o. (1946). Mieszkał w Oliwie przy ul. Słonecznej nr 7 (1946).
Mey Irena (Liczmańskiego 6).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Mey Józef Konrad (Liczmańskiego 6).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Mey Zofia (Liczmańskiego 6).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Minikowski Edmund (Kwietna 2).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Miotk Józef (Majkowskiego 4).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Myszkowski Augustyn (Słupska 39).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Nadolski Bernard Czyżewskiego 9).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Okrój Augustyn (Czyżewskiego 25).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Patzwald Feliks (Słupska 62).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Pawlicka Irena (Poczy Gdańskiej 2, Bora Komorowskiego 94).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Pelczar Marian (ur. 22. 3. 1905 w Nowym Sączu, zm. 9. 3. 1983 w Gdańsku).

Od 1934 roku w Gdańsku. Do 1939 roku nauczał w szkołach Polskiej Macierzy Szkolnej. W latach 1938-1939 mieszkał w Oliwie przy ul. Bahnstraße 3a (Poczty Gdańskiej 3a). W czasie II wojny światowej w Zabierzowie pod Krakowem. W dniu 5. 4. 1945 roku powrócił do Gdańska w celu objęcia opieką zbiorów bibliotecznych. Dyrektor Biblioteki PAN w Gdańsku do 31. 5. 1973. Na emeryturze od 31. 12. 1975. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. 9 kwietnia 2018 roku przed Biblioteką Gdańską PAN postawiono pomnik-ławeczkę upamiętniający Mariana Pelczara.


Źródła:
BG PAN, "Uroczystość odsłonięcia pomnika Dyrektora Mariana Pelczara, Gdańsk 2018.


Pestka Franciszek (Słoneczna 4).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Pettke Paweł Stary Rynek Oliwski 8).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Pikarska Amelia (Majkowskiego 3).
(- 10. 1. 1936 Oliwa)

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Pikarska Maria (Majkowskiego 3).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Pikarski Antoni (Majkowskiego 3).
(- 1. 1. 1922 Oliwa)

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Piotrowski Jerzy Franciszek (Stary Rynek Oliwski 8).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Piotrowski Władysław (Stary Rynek Oliwski 8).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Plenikowski Józef (Pomorska 6).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Płuszkiewicz Bronisław (Słoneczna 15).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Płuszkiewicz Hipolit (Słoneczna 15).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Proma Michał (Słupska 10).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Przybylski Józef (Poczty Gdańskiej 2).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Pułczyński Leon (Majkowskiego 4, Grunwaldzka 488).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Rogowski Jan (Słupska 57).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Rohde Jan Grunwaldzka 524.

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Romatowski Alfons (Beniowskiego 38).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Romatowski Leon (Beniowskiego 38).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Romatowski Paweł (Beniowskiego 38).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Rutowski Józef (Pomorska 2).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Rybińska Zofia (Słupska 33).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Rybiński Leon (Słupska 33).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Rybiński Maksymilian (Słupska 35).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Smoleń Anna (Polanki 1).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Sojecki Aleksander (Grunwaldzka 549).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Strongowski Jakub (Czyżewskiego 9).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Szymański Stefan (ur. 4. 8. 1911 Wschodnia Mołopolska, zm. 13. 5. 1981 w Oliwie).

Uczeń Gimnazjum Polskiego w WMG, Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia 11. 6. 1938 Wilno. Po zakończeniu II wojny światowej aresztowany i skazany na 20 lat łagrów w ZSSR. Zwolniony po 10 latach powrócił do Gdańska. W latach 1959-1975 duszpasterz w kościele św. Piotra w Jelitkowie.


Źródła:
Zygmunt Iwicki, "Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku", Gdańsk 2016, str. 55, 75.


Tejkowski Anastazy (Leśna 3).

Źródła:
Danielewicz Gabriela, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996, str. 129-136
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Tejkowski Czesław (Leśna 3).

Źródła:
Danielewicz Gabriela, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996, str. 129, 130-136
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Tejkowski Maksymilian Antoni (Leśna 3).

Źródła:
Danielewicz Gabriela, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996, str. 129-136
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Warmiński Tomasz (Słupska 36).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Wieczorkiewicz Barbara (Sambora 9, Arkońska 7).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Wieczorkiewicz Henryk (Sambora 9, Arkońska 7).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Wieczorkiewicz Irena (Sambora 9, Arkońska 7).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Wiewiórowska Gertruda (Słoneczna 15).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Wojanowski Konrad (Sambora 12).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.


Zedlewska Łucja (Noakowskiego 4).

Źródła:
Mamuszka Franciszek, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980.Początek strony.