Start  ›  Muzeum  ›  Wozownia  ›

Wozownia


 Po lewej fragment wozowni i potok oliwski.
Zbiory prywatne.

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa, Gdańsk 1957, stan na grudzień 1956 rok:
STAJNIA (na półrroc od spichrza opackiego, po drugiej stronie potoku). Budynek z XVIII w., parterowy, obecnie składnica muzealna. Z cenniejszych przedmiotów znajdują się tutaj: XIX-wieczny trarnwaj konny, staropolskie sanki, wczesnośredniowieczna lódź dłubana i czteiy lodzie klepkowe z tego samego okresu, fragmenty wyposazenia wnętrz Ratusza Głównego oraz gdańskich kościołów (np. prospekt organów kościoła św. Jana).

Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959 rok:
Wszystkie te przedmioty są niestety tak ciasno zmagazynowane i tak niedostępne, że obecnie nie można ich bliżej opisać.


 Odnalezione tablice z planem Buhsego.
30 dni, nr 4(72) lipiec-sierpień 2007.


Początek strony.