Start  ›  Plany, mapy  ›  Plan z 1904 roku  ›


Püttner Elise, Luftkurort Oliva, Danzig 1904.

Początek strony.