Start  ›  Plany, mapy  ›  Plan Oliwy (centrum) z 1978 roku  › Zbiory Piotra Leżyńskiego.


37 - Zespół dawnego klasztoru Cystersów: kościół (od 1926 r. katedra diecezji gdańskiej), ok. 1200 r., 1 poł. XIII w., ok. 1350 r., sklepienia 1577 r.; klasztor obecnie Biskupie Seminarium Duchowne z XIII-XVII w. Bogate wyposażenie z XVI-XIX w., w klasztorze Muzeum Diecezjalne.
38 - Nowy Pałac Opatów (siedź. Działu Etnograficznego Muzeum Narodowego w Gdańsku) z 1754-1756 r.
39 - Stary Pałac Opatów (siedź. Inst. Budownictwa Wodnego Pan) z XV w. odbud. 1964 r.
40 - Dom Bramny (zw. "domem zarazy"), niegdyś główny wjazd na teren opactwa, w XIV w.
41 - Wiatrak, odwadniający z Żuław Gdańskich, przeniesiony w 1933 r., jedyny tego rodzaju obiekt żuławski, XVIII w.
100 - Kościół św. Z XIV-XV w. i 1709 r.
109 - Dawna Szafarnia klasztorna, w XVII w. m.in. siedziba drukarni cystersów (obecnie rezydencja Kurii Biskupiej) 1474-1488 r. i XVII w.
110 - Spichlerz opacki (obecnie składnica konserwatora zabytków) z 1723 r. obok barokowa brama z XVII w.
111 - Spichlerz klasztorny z XV w.
112 - Mury obronne klasztoru z XV-XVIII w.
113 - Dawna stajnia (obecnie składnica konserwatora zabytków) z k. XVIII w.
114 - Oranżeria z XVIII-XIX w., rozbudowana w 1954 r., z palmiarnia i cieplarnią.
115 - Groty szeptów z XVIII w.
116 - Ponik Adama Mickiewicza.
117 - Wodospad z XVI w. (d. upust młyna wodnego).
118 - Kapliczka przy skrzyżowaniu dróg, XVIII w.
119 - Młyn założony w 1613 r., obecny z XVIII w. i 1874 r.
120 - Zespół Młyna VI: d. młyn, od XVI w. kuźnica żelaza, obecny zabudowany w XIX w. (obecnie magazyn); dom z poł. XIX w.
121 - Dawny zajazd "Przed Klasztorem" z 1598 r., przebudowany w XIX w.
122 - Zespół domów dawnej wsi klasztornej przy ul. Armii Radzieckiej 12, 24 i I Armii Polskiej 2 i 4, 1 poł. XIX w.
123 - Zespół domków robotniczych, d. młynów oliwskich przy ul. Kwietnej 22, 32, 33, 37, 38 z XVIII w 1 poł. XIX w.
124 - Dworek klasycystyczny z k. XVIII w. słupki przedprożowe z 1715 r.
125 - Dawny zajazd później hotel "Karlshof", od 1928 do 1939 r., miejsce zebrań, obchodów narodowych i imprez kulturalnych ludności polskiej Oliwy, z pocz. XIX w., obok stary domek, może z XVIII w.
126 - Willa o konstrukcji szkieletowej z 2 poł. XIX w. W 1938-1939 r. mieściła świetlice organizacji polskich w Oliwie, co upamiętnione jest tablicą.
127 - Zespół willowy ul. Obrońców Westerplatte z ok. 1900 r.
170 - Posągi książąt wschodniopomorskich Mściwuja II i Sambora I dłuta Alfonsa Łosowskiego z 1975 r.
171 - Dom przy ul. Czyżewskiego 2, w l. 1909-1920 mieszkanie Antoniego Abrahama i lokum biblioteki Tow. Ludowego, skupiającego polską ludność Oliwy.
172 - Grób weterana 1863 r. - Kaszuby, Antoniego Pikarskiego.
173 - Grób Jana Kilarskiego wybitnego krajoznawcy, autora publikacji turystycznych, zasłużonego ratownika zabytków gdańskich.


Początek strony.