Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1963  ›

1946,   1947,   1948,   1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,   1971,  

dniu 2 kwietnia 1963 roku zwiększono skład osobowy urzędu z 36 pracowników do 38, w tym uwzględniono powiększenie liczby doręczycieli listów pieniężnych z 9 na 11 pracowników, czyli powiększono ilość rejonów doręczycielskich.Długoletni zasłużony przodownik pracy starszy
doręczyciel Ambroży Herbasz

Początek strony.