Start  ›  Pomniki przyrody  ›  Sosny  ›

Pomnik przyrody nr 210

Przy Kleszej Drodze, po której w tym miejscu prowadzi krótki odcinek czarnego szlaku, rośnie od około 210 lat sosna pospolita, będąca pomnikiem przyrody. Ma ona 30 m wysokości, jej obwód w pierśnicy wynośi 325 cm. Pochylona jest w prawo, tak jak i wszystkie drzewa na tym zboczu. Zdjęcia wykonałem 04 września 2012 roku.

Krzysztof Kamiński

©  Fot. Krzysztof Kamiński.


©  Fot. Krzysztof Kamiński.


©  Fot. Krzysztof Kamiński.


©  Fot. Krzysztof Kamiński.


©  Fot. Krzysztof Kamiński.

W taki sposób pojazdy służb leśnych mijają się w pobliżu 210. letniej sosny. 04. 09. 2012 rok.

Krzysztof Kamiński


©  Fot. Krzysztof Kamiński.


Początek strony.