Start  ›  Zestawienia  ›  Rejestr zabytków  ›

 Wypis ze strony (archiwa DawnaOliwa): www.ochronazabytkow.gda.pl,

Data

Numer
(poprzedni-e)
Objekt

Adres

1947.06.1013 (4)Dwór "Saltzmana".Opacka 12
1947.11.1516 (15)Dwór III (Schopenhauerów), park, ogród z grotą widokową.Polaniki 122
1947.11.1517 (16)Dwór I (Monbrillant), park, pawilon ogrodowy.Polaniki 125
1956.08.2961 (78, 43)Kuźnia Wodna (młotownia) - Muzeum NOT.Bytowska 1a
1956.11.1464 (47)Katedra oliwska p.w. Świętej Trójcy, klasztor (obecnie seminarium) i
mur klasztorny obronny.
Cystersów 17
1957.06.1278 (593)Dwór "Schwabental".Bytowska 4
1959.09.02116 (78, 6)Dom.Bytowska 2
1959.11.2464 (19)Szafarnia klasztorna.Cystersów 15
1960.01.18(98)Szpital św Łazarza (rozebrany w 1963 r).Opata J. Rybińskiego 1
1967.02.2764 (327)Dom Bramny (Zarazy).Stary Rynek Oliwski 15
1967.02.27(328)Wiatrak w parku oliwskim (spalony w dniu 13.10.1977 r).Rybińskiego
1969.07.25490 (276)Kościół św. Jakuba.Cystersów
1969.07.25491 (277)Dwór IV.Polanki 119, 121
1971.01.1564 (1)Park opacki.Rybińskiego
1971.04.2064 (361)Mur klasztorny.Cystersów
1971.04.2064 (362)Pałac Opatów (stary i nowy).Cystersów 18
1971.04.2064 (363)Spichlerz OpackiCystersów 19
1971.04.2064 (364)Stajnia (wozownia).Opacka 10
1971.04.2064 (366)Palmiarnia w parku oliwskim.Rybińskiego
1973.10.15(660)Pawilon parkowy dworu "Przymorze".Pomorska 68
1972.11.30692 (569)Kapliczka NM Panny i św. Jana Nepomucena.Grunwaldzka 517
1972.12.20715 (592)Dwór V (Anielski Dwór - budynek południowy, północny, park).Polanki 117
1972.12.20716 (593)Dwór "Ernsttal".Bytowska 1
1972.12.28757 (636)Dwór II (Quellbrunn), oficyna wschodnia, budynek zachodni, dwa budynki gospodarcze, kaplica cmentarna.Polanki 124
1976.09.14850 (719/730)Układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego (1. zespół klasztoru cystersów, 2. zespoły dworów przy ul.Polanki, 3. zespoły zorganizowanej zieleni, 4. zespoły ulic o tradycjach średniowiecznych, 5. zespół nadmorskiej wsi rybackiej Jelitkowo, 6. kompleks architektoniczno-przestrzenny i krajobrazowy nad Potokiem Oliwskim).Oliwa,
Żabianka,
Przymorze,
VII Dwór
1981.10.12997 (851)Dwór "Ludolphine" (dwór, oficyna dworu, 2 budynki gospodarcze, piwniczka, park).Czyżewskiego 29
1983.07.02(879)Dwór "Przymorze" (piwnice, park).Pomorska 68
1985.01.101079 (919)Cmentarz katolicki i ewangelicki (obecnie komunalny) wraz z kostnicą i kaplicą przedpogrzebową oraz ogrodzeniem.Czyżewskiego/Opcaka
1985.10.161102 (945)"Villa Tannenheim" z 1898 r. wraz z ogrodem.Grunwaldzka 529
1987.05.251168 (1007)Dom Polski.Star Rynek Oliwski 8
1987.11.271190 (987)Zespół dawnych domów rybackich położony w Jelitkowie wzdłuż ul. Bałtyckiej, stanowiący relikt dawnej wsi włościańskiej, której mieszkańcy we większości trudnili się rybołówstwem, powstał w latach 1884-1904.Bałtycka nr: 16/17/30/31, 18/19/28/29, 20/21/27/26, 22/25
1990.08.201315 (1065)Kamienica.Obrońców Westerpaltte 35
1990.08.201317 (1066)Kamienica.Obrońców Westerpaltte 13
1990.08.201318 (1067)Kamienica.Obrońców Westerpaltte 37
1996.01.161576 (1139)Zajezdnia. Zespół fabryki mydła obejmujący dom mieszkalny pracowników fabryki i budynek produkcyjno-mieszkalny.Grunwaldzka 535/537
2006.05.151780"Villa Martha" z 1905 r. wraz z historyczną parcelą.Ceynowy 6
2007.12.311796Młyn (IX) wodny z urządzeniami młyńskimi i młynówką, magazyn, kamień młyński oraz działka.Spacerowa 18
2011.07.151862Willa z wolnostojącym garażem oraz terenem dawnego ogrodu wraz ze znajdującym się na nim starodrzewem i działki, na których w.w. zabytki są zlokalizowane.Wita Stwosza 100


Do zabytków zalicza się również zespoły krajobrazu kulturowego znajdujące się w Dolinie Radości na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: Dolinę Ewy, Dolinę Renuszewską, Dolinę Czystej Wody i Dolinę Leśnego Młyna na terenie parku leśnego ogrodu zoologicznego.

Ponadto chronionymi zespołami urbanistycznymi są obszary:
Oliwa Dolna określona obszarem pomiędzy ulicami Bora Komorowskiego, Chłopską, Potokiem Oliwskim i średnicową linią kolejową, na którym znajdują się zabudowania jedno i wielorodzinne z lat 20 i 30 XX wieku (Modernizm),
Oliwa Gospódka zajmująca obszar między ulicami Czyżewskiego, Grunwaldzką i Pomorską z zabudowaniami jedno i wielorodzinnymi z przełomu XIX i XX oraz z początku XX wieku,
Polanki pomiędzy ulicami Polanki, Wita Stwosza, na południe od ulicy Derdowskiego z zabudowaniami jedno i wielorodzinnymi (oraz współczesnymi wielorodzinnymi) z przełomu XIX i XX oraz I połowy XX wieku.


Początek strony.